Ikäpoikkeuslupa

Tiesitkö tämän:
Henkilöauton ajokortin voi saada aiempaa helpommin jo 17-vuotiaana!

Uusi Ajokorttilaki tuli voimaan 1.7.2018. Aiemminkin laissa oli mahdollisuus saada ajokortti erityisen painavista henkilökohtaisista syistä jo 17 -vuotiaana. Nykyisin poikkeusluvan saaminen on huomattavasti helpompaa eli erityisen painavien syiden sijasta riittävät erityiset syyt.

Ajokortin voi saada jo 17-vuotiaana Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla. Poikkeuslupahakemusta käsiteltäessä arvioidaan nuoren kulkemis- ja ajokorttitarvetta. Olennaiseksi liikkumistarpeeksi katsotaan työ-, työharjoittelu- ja koulumatkat sekä säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemiseksi tehtävät matkat.

Päätöstä tehtäessä puntaroidaan kohteiden etäisyyksiä kodista sekä käytettävissä olevia joukkoliikenneyhteyksiä. Myös harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva vähintään tunnin kestävä kokonaismatka-aika yhteen suuntaan tai yli tunnin kestävä odotusaika useimpina päivinä viikossa saattavat johtaa positiiviseen päätökseen.

Ajokorttitarpeen arvioinnissa voidaan myös huomioida ennalta arvaamattomat muutokset perheessä, esimerkiksi samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen vakava sairastuminen tai kuolema. Myös samassa taloudessa asuvan perheen toimeentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät liikkumistarpeet saatetaan hyväksyä perusteiksi.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeuslupaa voi hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17-vuotissyntymäpäivää. Mahdollinen lupa myönnetään aikaisintaan kolme kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

”Opetuksen voi kuitenkin aloittaa ja ajokorttiluvan hakea normaaliin tapaan oppilaan täytettyä 16 vuotta – siis jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä”, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Ikäpoikkeusluvan saanut henkilö voi mennä teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotissyntymäpäivänään. Teoriakoetta varatessa varmistetaan ajokorttiluvan voimassaolo.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin lomakkeella (tulostettavissa sivun alalaidasta), jonka voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteella: kirjaamo@traficom.fi tai vaihtoehtoisesti postittaa osoiteella: PL 320, 00059 Traficom. Päätöksestä peritään 100 € riippumatta siitä, myönnetäänkö ikäpoikkeuslupa vai ei.

Hakemuksen liitteenä on oltava hakuperusteesta riippuen joku seuraavista:

Opiskelutodistus, jossa tieto opiskelupaikan sijainnista, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi.

  • Oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työssäoppimista varten.
  • Työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.
  • Työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen.
  • Todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai harrastustoiminnasta seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon kirjoittamana.
  • Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta.
  • Muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeuslupaa haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

”Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen”, Vesalainen painottaa.

Poikkeuslupapäätökseen voidaan liittää ehto kuljetuksista, joihin poikkeuslupa oikeuttaa ennen 18 vuoden iän täyttymistä. Tähän saakka poikkeuslupapäätös onkin pidettävä ajettaessa mukana ja pyydettäessä esitettävä poliisille tai muulle liikenteen valvojalle.

Tehdään uskomattomia asioita, Yhdessä.

Haluaisimme kuulla sinusta ja autamme todella mielellämme sinua ajokortin hankinnassa!

Keiden kanssa teemme yhteistyötä?

fi Finnish
X
Scroll to Top