Liikenteessä turvallisesti ja itsenäisesti

Vastuullinen ajaminen

Vastuullisen kuljettajan vastuualueita liikenteessä

 1. Vastuu sosiaalisuudesta

Pyrinkö ottamaan muut huomioon ja ymmärtämään heitä ja viestimään muille jatkuvasti paremmin ja aikaisemmin?

    2. Vastuu ekologisuudesta

Mitä tarkoittaa ennakoiva, suunnitelmallinen, riskeihin varautunut ja maltillinen ajotapa?

    3. Vastuu turvallisuudesta

Olenko ymmärtänyt, että turvallisuus koostuu pienistä tärkeistä valinnoista?

    4. Vastuu ajoneuvon hallintataidoista

Olenko harjoitellut riittävästi mm. ryömittämistä, taskuperuutusta, mäkilähtöjä ja ohjaustekniikoita autokoulun jälkeen tarvittaessa tyhjällä parkkipaikalla?

    5. Vastuu liikennesääntöjen- ja tilanteiden hallintataidoista

Otanko selvää asiasta, mikäli jossain tilanteessa en ole ollut varma liikennesäännöistä?

    6. Vastuu ajoreitin suunnittelu- ja hallintataidoista

Toteutanko ajoreitin Itsenäisesti ja turvallisesti mahdollisesti navigaattoria kuunnellen?

    7. Vastuu tilanteen, ympäristön tai olosuhteiden hallintataidoista

Huomioinko erityisesti vastuullisen ajamisen perustaidot, kun mm. näkyvyys tai pito on heikko?

    8. Vastuu vastuullisen ajamisen perustaitojen hallinnasta

8.1. Onko havainnointi aktiivista, ennakoivaa ja oikea aikaista joka suuntiin?

8.2. Säätelenkö tilannenopeutta riittävästi ja ennakoivasti?

8.3. Laitanko merkinannot oikeasti ajoisssa? (vilkku ehtii vilkkumaan aina 2-3 kertaa ennen kaistan vaihtoa)

8.4. Onko turvaväli jatkuvasti tilanteen ja nopeuden mukaan riittävä? (noin 3-4 sekunttia esim. 80km/h = 22m/s eli noin 66m-88m)

8.5. Pystynkö ennakoimaan ja säilyttämään oikeat ajolinjat myös vieraassa ympäristössä?

8.6. Pystynkö ennakoimaan ja noudattamaan jatkuvasti liikennesääntöjen mukaisia ajovuoroja?

8.7. Pystynkö ennakoimaan ja noudattamaan liikenteenohjausta (liikenteenohjaaja, liikennevalot, liikennemerkit, tiemerkinnät ja liikennesäännöt)

    9. Vastuu oman tilan hallinnasta

Pystynkö hallitsemaan tunnetilojani tarvittaessa järjellä ennen ylireagointia?

Miten suhtaudun hitaasti edessä tai lähellä takana ajaviin ajoneuvoihin?

  10. Vastuu omasta kunnosta ja ensiaputaitojen hallinnasta

Voisinko tai olisiko syytä pitää terveydestäni parempaa huolta?

Oletko jo suorittanut SPR:n ensiapukurssin mm. onnettomuutilanteiden varalta?

  11. Vastuu auton kunnosta ja varusteiden hankinnasta

Menisikö autoni tällä hetkellä läpi katsastuksesta?

Pidätkö aina mukanasi autossa riittäviä varusteita mm. vahingon varalta?

  12. Vastuu itsensä kehittämisestä

Mihin minun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota itseäni valmentaessani? (vahvuuteni ja heikkouteni)

  13. Vastuu liikennejärjestelmän kehittämisestä

Annanko jatkuvilla valinnoillani hyvää esimerkkiä muille?

Ymmärränkö oman esimerkillisyyden vaikutukset koko liikennejärjestelmään?

   1. Käsittelytaidot

Vaikeuttaako ajoneuvon käsittelytaidot seuraavien tasojen omaksumista?

    2. Liikennetilanteiden hallintataidot

Mitä tarkoittaa ennakoiva, suunnitelmallinen, riskeihin varautunut ja maltillinen ajotapa?

    3. Ennakointi- ja suunnitelmallisuustaidot

Onko ajaminen mm. ennakoivaa, suunnitelmallista, riskejä välttävää, maltillista, varautunutta, päättelevää ja järkevää?

    4. Yksilötekijät

Otanko jatkuvasti huomioon ajamiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät?

    5. Ympäristötekijät

Otanko jatkuvasti huomioon ajamiseen vaikuttavat ympäristötekijät ja pystynkö kyseenalaistamaan ympäristön tai liikennekulttuurin esimerkin?

Mitä on hyvä tietää muista autokoulukuluista?

Kurssipakettien lisäksi autokoulukuluja voi muodostua lisäpalveluista, kuten ajotunneista ja ajoneuvon käytöstä tutkinnoissa.

AJOTUNTIPAKETIT Henkilöauto (B) Mopo (AM120) Moottoripyörä (A1/A2/A)
1 ajotunti (50min)
3 ajotuntia (3x50min)
5 ajotuntia (5x50min)
10 ajotuntia (10x50min)

Mitä on hyvä tietää ajotuntien peruutusehdoista?

Perumisehdot sairastapauksissa:

HUOM! Mikäli samalle päivälle on käsittely- tai ajokoe, tulee se perua viimeistään edellisenä arkipäivänä autokoulun toimiston aukiolojen puitteissa! Ajovarma Oy veloittaa 50% myöhään perutun ajo- tai käsittelykokeen hinnasta, eikä uutta koevarausta voi tehdä ennen kuin perumaton maksu on maksettu.

Sairauden vuoksi peruttua ajotuntia ei veloiteta, jos siitä on esittää lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittama sairaspoissaolotodistus.

Mitä on hyvä tietää muista viranomaiskuluista?

Kurssipakettien lisäksi tulee aina myös viranomaiskuluja, jotka tulee maksaa erikseen Ajovarman ajanvarausvahvistuksessa olevien maksulinkkien kautta ennen ajanvarauksen ajankohtaa.

VIRANOMAISMAKSUT alv 0% T AM120 A1/A2/A B
Ajokorttilupahakemus, sähköinen
Ajokorttilupahakemus, lomake
Teoriakoe*
Käsittelykoe
Käsittelykoe + ajokoe
Ajokoe
Scroll to Top